Nr: 50 din: 25-01-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 31.01.2023, ora 12,00