Nr: 51 din: 25-05-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea doamnei Ghinet Marinela consilier asistent in cadrul compartimentului resurse umane, persoana responsabila cu transmiterea Declaratiilor de avere si declaratiilor de interese ale consilierilor locali, primarului si functionarilor publici prin intermediul platformei online de declarare a averii si a intereselor, denumita in continuare e-DAI gestionata de Agentie.