Nr: 53 din: 06-06-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 14.06.2022, ora 12,00