Nr: 56 din: 14-04-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliul Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 28.04.2020, ora 12,00