Nr: 56 din: 18-06-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 28.06.2021, ora 12,00