Nr: 58 din: 23-04-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind incetarea contractului individual de munca a d-nei Lacatusu Rodica din postul de asistent personal al persoanei cu handicap, in aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau