Nr: 60 din: 28-04-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind incetarea contractului individual de munca a d-nei Rusei Viorica din postul de asistent personal al persoanei cu handicap, in aparatul de specialitate al Primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau