Nr: 61 din: 16-02-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 22.02.2023, ora 12,00