Nr: 68 din: 21-07-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea responsabililor pentru ducerea la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia nr. 22/12.07.2021 a Curtii de Conturi a Romaniei - Camerei de Conturi Bacau