Nr: 7 din: 10-01-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea salariului brut unui numar de 4 asistenti personali al persoanelor cu handicap grav, din cadrul Primariei comunei Ardeoani conform tabelului anexa, care face parte integranta din prezenta dispozitie, inepand cu 01.01.2022