Nr: 70 din: 07-07-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 18.07.2022, ora 12,00