Nr: 73 din: 06-03-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 13.03.2023, ora 12,00