Nr: 75 din: 28-07-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 04.08.2022, ora 12,00