Nr: 80 din: 20-07-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta ordinara, pentru data de 29.07.2020, ora 12,00