Nr: 80 din: 27-03-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind constituirea Comisiei de evauare a ofertelor aferente procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica "MODERNIZARE DRUM PE STR. LIVEZILOR, DE LA RATA ELENA, NR. 3 PANA LA INTERSECTIA CU STR. DIENCII (DC 176A)", in Comuna Ardeoani, judetul Bacau