Nr: 83 din: 11-04-2023
VEZI DOCUMENT OFICIAL


privind constituirea Comisiei de evauare a ofertelor aferente procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. 169/08.12.2022 Programul National de investitii "Anghel Saligny" procedura de achizitie Executie lucrari in cadrul proiectului "Reabilitare si modernizare pod in comuna Ardeoani, judetul Bacau"