Nr: 84 din: 04-08-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

de aprobarea a Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ardeoani pentru anul 2020