Nr: 85 din: 25-08-2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor pentru obiectivul "DESFIINTARE POD PESTE RAUL TAZLAUL-SARAT, IN SATUL LEONTENESTI, COMUNA ARDEOANI, JUDETUL BACAU"