Nr: 89 din: 30-08-2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind incetarea raportului de serviciu a d-nei Stratulat Corina din functia publica de executie cea de consilier asistent, Compartimentul financiar-contabil, taxe/impozite, venituri si achizitii publice in aparatul de specialitate al Primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau