Nr: 9 din: 26-01-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea salariului brut unui numar de 3 asistenti personali al persoanelor cu handicap grav, din cadrul Primariei comunei Ardeoani conform tabelului anexa, care face parte integranta din prezenta dispozitie