Nr: 95 din: 26-08-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind scoaterea unor obiecte din inventarul bunurilor ce apartin domeniului privat al comunei Ardeoani, judetul Bacau