Nr: 97 din: 11-09-2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului Local al comunei Ardeoani, in sedinta extrordinara, pentru data de 17.09.2020, ora 08,00