Nr: 1 din: 08012018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acoperirea definitiva di excedentul bugetului local al anului 2017 a deficitului sectiunii de functionarea in suma de 351.120,58 lei