Nr: 1 din: 08012019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind acoperirea definitiva din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2018 a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 100.712,95 lei