Nr: 17 din: 20022019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Devizului General actualizat cf. OUG 114/2018, al obiectivului de investitii "MODERNIZARE DC 178-LEONTENESTI, DE LA KM 0+010 PANA LA CASA PAROHIALA" in comuna Ardeoani, Judetul Bacau

Print Friendly, PDF & Email