Nr: 18 din: 19042018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

HCL nr. 18 la proiectul de hotarare privind modificarea si aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal din aparatul de specialitate al primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau pentru anul 2018