Nr: 25 din: 25022019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea utilizarii sumei de 560.000 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2018 ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare pentru obiectivul de investitie "MODERNIZARE DRUMURI LOCALE"