Nr: 27 din: 25022019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea bugetului local pentru anul 2019 si estimarile pentru anii 2020-2022