Nr: 4 din: 29012019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de operare a instalatiilor de deseuri in Judetul Bacau nr. 1078/1087 din 16.04.2018