Nr: 30 din: 30052019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" pentru anul 2019