Nr: 31 din: 08062017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Ardeoani, judetul Bacau

Print Friendly, PDF & Email