Nr: 32 din: 09072019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea art.1 din HCL nr. 6 din 14.02.2019 de modificare si completare a unui sector de drum din drumul National(DN 2G) pana la Barna Valentin (tronson de drum materializat in PUG-ul comunei Ardeoani sub numarul de DC 176), continuind pana in DC 178 Leontenesti-Poduri, si incadrarea in categoria functional a drumurilor comunale.

Print Friendly, PDF & Email