Nr: 34 din: 30062017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioara al Aparatului de specialitate al Primarului comunei Ardeoani