Nr: 36 din: 30062017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

la proiectul de hotarare privind, efectuarea expertizei tehnice sI documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) care se pot incadra in aceasta suma, in vederea stabilirii valorilor necesare efectuarii documentatiilor in vederea obtinerii autorizatiei de construire si a efectuarii lucrarilor pentru obiectiv "CONSOLIDARE POD CALAMITAT IN ANUL 2016 PE DC 176 ARDEOANI" com. Ardeoani, jud. Bacu