Nr: 38 din: 31072017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

la proiectul de hotarare privind modificarea si aprobarea organigramei, statutului de functii si numar de personal din aparatul de specialitate a primarului comunei Ardeoani, judetul Bacau pentru anul 2017