Nr: 39 din: 15102018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III/2018 conform contului de executie al bugetului local la 28.09.2018