Nr: 39 din: 12082019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul III anul 2019 si a listei de investitii