Nr: 4 din: 08012018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul "Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" pentru anul 2018