Nr: 44 din: 30082019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind copletarea inventarului bunurilor din domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale