Nr: 46 din: 30092019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

stabilirea indemnizatiilor consilierilor locali ai comunei Ardeoani