Nr: 5 din: 09012017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind primirea UAT ONEȘTI în calitate de membru la ADIB și modificarea Actului Constitutiv și a Statutului acesteia