Nr: 57 din: 23122019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestrul IV/2019 conform contului de executie al bugetului local la 13.12.2019