Nr: 58 din: 05102017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind transmiterea in folosinta gratuita, catre Asociatia Aqualis Moinesti, a unui imobil apartinand domeniului public al Comunei Ardeoani, judetul Bacau, pentru infiintarea unui Centru de zi pentru copii si after-school