Nr: 69 din: 19122017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind stabilirea impozitelor si taxele locale pentru anul 2018 conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conform Tabloului cuprizand valorile impozabile, impozitele si taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile in anul fiscal 2018

Print Friendly, PDF & Email