Nr: 71 din: 21122017
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea HOTARARII DE CONSILIU LOCAL NR. 51/31.08.2017 cu privire la asigurarea cofinantarii obiectivului de investitie "RECONSTRUCTIE POD BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL-SARAT, PE DC 178" sat Leontenesti, com. Ardeoani, jud. Bacau