Nr: 9 din: 19022018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea utilizarii sumei de 159.650 lei din excedentul anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar pentru anul 2017 ca sursa de finantare a sectiunii de dezvoltare pentru "Amenajare santuri pereate" si "Reconstructie Pod beton armat peste Raul Tazlaul Sarat, pe DC 178"