Nr: 13 din: 17032021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privid aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei Ardeoani, judetul Bacau