Nr: 15 din: 13032023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

asupra modului de aducere la indeplinire a Hotararilor Consiliului Local al comunei Ardeoani, adoptate in anul 2022