Nr: 17 din: 07042021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestru I 2021 conform contului de executie al bugetului local la 31.03.2021