Nr: 18 din: 13032023
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea Actului Aditional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare-operare instalatii nr. 1078/1087/16.04.2018 incheiat cu SC ECOSUD SA